Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider
 • us?ugi porz?dkowe

  Eco Clarity oferuje pe?en zakres us?ug porz?dkowych obejmuj?cych sprz?tanie sklepw, magazynw oraz galerii handlowych. Oferta kierowana do sklepw...

  Wi?cej
 • Koszenie trawnikw

  Oferta firmy Eco Clarity obejmuje rwnie? profesjonaln? obs?ug? terenw zielonych, a w tym koszenie trawnikw. Zapewniamy utrzymanie porz?dku oraz czysto?ci...

  Wi?cej
 • od?nie?anie parkingw

  W okresie zimowym firma Eco Clarity oferuje profesjonalne od?nie?anie parkingw z u?yciem specjalistycznego sprz?tu. Zapewniamy utrzymanie terenu...

  Wi?cej

Profesjonalny sprz?t

Firma Eco Clarity oferuje Pa?stwu pe?en zakres us?ug realizowanych z wykorzystaniem wysokiej jako?ci ?rodkw chemicznych oraz profesjonalnego sprz?tu renomowanych i sprawdzonych firm.
W trosce o najlepszy efekt i pe?ne zadowolenie Klientw, nieustannie inwestujemy w coraz to nowsze i bardziej skuteczne urz?dzenia, gwarantuj?ce najwy?sz? jako?? wykonywanych przez nas us?ug.

Pracownicy EcoClarity wykonuj?cy prace zlecone przez naszych klientw s? na sta?e zatrudnieni w naszej firmie, posiadaj? przeszkolenie BHP, imienne identyfikatory oraz ubrani s? w estetyczne ubrania firmowe.

Nasi pracownicy s? profesjonalnie przygotowani do stawienia czo?a nawet najtrudniejszym wyzwaniom zwi?zanym z utrzymaniem czysto?ci i prowadzeniem prac porz?dkowych.