Traktor Ogrodowy

Zalecana powierzchnia robocza: do 3000 m2

Maks. moc urz?dzenia: 6,0 kW przy 2500 obr./min
Traktorek dzi?ki wygodnemu i regulowanemu fotelowi stanowi ergonomiczne miejsce pracy.
Z pozycji operatora mo?na opr?ni? kosz, zmieni? wysoko?? koszenia, za??czy? no?e tn?ce oraz opu?ci? k?ka podporowe zmniejszaj?ce ryzyko zniszczenia trawnika podczas koszenia nierwnych terenw. Ma?y promie? skr?tu znacznie u?atwia manewrowanie maszyn?.
P?ynna regulacja zmiany biegw oraz dwa wygodne peda?y pozwalaj? w szybki i prosty sposb zmieni? kierunek oraz pr?dko?? jazdy. Uniwersalne szybkoz??cze po pod??czeniu w??a ogrodowego u?atwia czyszczenie uk?adu tn?cego.