Od?nie?arki spalinowe.

Samobie?na od?nie?arka spalinowa Agroma ST9062P umo?liwia od?nie?anie alejek i podjazdw ze ?wie?ego ?niegu. Niewielkie rozmiary i w?asny nap?d od?nie?arki sprawiaj?, ?e jest ona niezwykle ?atwa w obs?udze w zimowe mro?ne dni.

Parametry techniczne spalinowej od?nie?arki samobie?nej Agroma
Model ST9062P
Moc robocza silnika: 12,2 Nm, ok. 8 KM
Typ silnika: Briggs & Stratton Snow Series 900
Pr?dko?? jazdy: 0,4 2,8 km/h
Rozrusznik Elektryczny 230V / r?czny
Zbiornik paliwa: 3,8 l
Ilo?? biegw: 6 do przodu, 2 do ty?u
Szeroko?? robocza: 62 cm
Odleg?o?? wyrzutu ?niegu: 12 m