Szorowarka Krcher

Szorowarka Karcher B 90 ADV DOSE BP.

Zasilana bateryjnie szorowarka z fotelem dla operatora jest nast?pc? urz?dze? BR / BD Trike. Kompaktowa konstrukcja, elastyczno?? zastosowania, powi?kszony zbiornik wody sprawiaj?, ?e urz?dzenie jest doskona?? alternatyw? dla du?ych automatw prowadzonych r?cznie.

Nowa generacja urz?dze? z wymiennymi g?owicami szczotkowymi pozwala u?ywa? przemiennie technologii szczotek tarczowych, walcowych a nawet zmienia? szeroko?? robocz?: 55, 65, 75 cm.

Dane techniczne:

Szeroko?? szorowania (mm) 550
Szeroko?? odsysania (mm) 940
Zbiornik wody czystej-brudnej (l) 90 / 90
Wydajnosi? m/h 4500
Pr?dko?? obrotowa szczotki (obr/min)
Nacisk szczotki (g/cm)
Napi?cie (baterie) (V) 24
Ci??ar (kg) 155
Wymiary (d?. x szer. x wys.) (mm) 1450 x 800 x 1200

Zastosowanie:

B 90 R mo?e by? stosowane, dzi?ki porwnywalnej cenie, w miejscach normalne zarezerwowanych dla du?ych szorowarek prowadzonych r?cznie. Urz?dzenie cechuje si? kompaktow? konstrukcj?, du?? uniwersalno?ci? oraz du?? pojemno?ci? zbiornikw. Jest przeznaczone do czyszczenia pod?g w instytucjach publicznych, centrach handlowych, centrach logistycznych, zak?adach produkcyjnych czy magazynach. Najbardziej ekonomiczne zastosowanie szorowarki na powierzchniach pomi?dzy 1200 m2 a 3000 m2.

Cechy i zalety:

Zdolno?? pokonywania wzniesie? u nachyleniu do 18%.

Kompaktowe wymiary - urz?dzenie mo?na transportowa? w windzie, mie?ci si? w w?skich przej?ciach.

System dwch zbiornikw - zbiornik wody czystej i brudnej o pojemno?ci 90 l ka?dy.

Du?a kiesze? baterii dla opcjonalnego u?ycia wi?kszych baterii. Wbudowana ?adowarka baterii.

DOSE - system dozowania ?rodka czyszcz?cego zapewnia optymalizacj? jego zu?ycia. ?rodek jest dozowany tylko w ilo?ci niezb?dnej.