• Us?ugi Porz?dkowe

  Eco Clarity oferuje pe?en zakres us?ug porz?dkowych obejmuj?cych sprz?tanie sklepw, magazynw oraz galerii handlowych. Oferta kierowana do sklepw...

  Wiecej...
 • Koszenie trawnikw

  Oferta firmy Eco Clarity obejmuje rwnie? profesjonaln? obs?ug? terenw zielonych, a w tym koszenie trawnikw. Zapewniamy utrzymanie porz?dku oraz czysto?ci...

  Wiecej...
 • Od?nie?anie parkingw

  W okresie zimowym firma Eco Clarity oferuje profesjonalne od?nie?anie parkingw z u?yciem specjalistycznego sprz?tu. Zapewniamy utrzymanie terenu...

  Wiecej...

Us?ugi Porz?dkowe

Eco Clarity oferuje pe?en zakres us?ug porz?dkowych obejmuj?cych sprz?tanie sklepw, magazynw oraz galerii handlowych. Oferta kierowana do sklepw oraz galerii handlowych dotyczy zarwno sta?ej wsp?pracy, obejmuj?cej obs?ug? dzienn?, jak i jednorazowych prac sprz?taj?cych.

W ramach codziennego sprz?tania obiektw handlowych wykonujemy takie prace, jak: mycie pod?g, sprz?tanie pomieszcze? biurowych, socjalnych i sanitarnych, mycie okien i elewacji, opr?nianie i wymiana koszy na ?mieci, uzupe?nianie materia?w eksploatacyjnych oraz codzienne czyszczenie miejsc, w ktrych nadmiernie gromadzi si? kurz.

Do sprz?tania sklepw oraz galerii handlowych u?ywamy specjalistycznego sprz?tu renomowanych firm. Korzystamy z profesjonalnych maszyn czyszcz?cych, ktre zamiataj?, zmywaj? oraz poleruj? pod?ogi, a tak?e z najwy?szej jako?ci ?rodkw chemicznych i materia?w pomocniczych.

Do sprz?tania du?ych powierzchni, a wi?c hal i magazynw, u?ywamy nowoczesnych maszyn czyszcz?cych oraz specjalnych ?rodkw, przeznaczonych do uporczywych zanieczyszcze?. Posiadamy najlepsze mo?liwo?ci, zarwno sprz?towe, jak i organizacyjne, pozwalaj?ce nam na sprz?tanie du?ych powierzchni magazynowych.

Powierzaj?c naszej firmie kompleksowe us?ugi porz?dkowe mog? Pa?stwo liczy? na:

profesjonalizm,
rzetelno??,
terminowo??,
zaanga?owanie,
satysfakcjonuj?ce efekty.