Koszenie trawników

Systematyczne koszenie trawy pozwala wyeliminować
chwasty, ograniczyć rozwój mchu oraz zagęścić trawnik..