• O firmie

    Eco Clarity to firma oferuj?ca profesjonalne i kompleksowe us?ugi w zakresie prac porz?dkowych, koszenia trawnikw oraz od?nie?ania parkingw.

    Zajmujemy si? kompleksowym sprz?taniem sklepw, magazynw, galerii handlowych oraz wszelkich obiektw u?yteczno?ci publicznej. Jeste?my dynamicznie rozwijaj?c? si? firm?, posiadaj?c? wieloletnie do?wiadczenie w bran?y.

    Wiecej...

Z us?ug firmy Eco Clarity korzystamy od dwch lat. W trakcie dwuletniej wsp?pracy pracownicy firmy EcoClarity za ka?dym razem wywi?zali si? z powierzonych im zada?. Na uwag? zas?uguje pe?na dyspozycyjno?? oraz du?a odpowiedzialno?? personelu. Z czystym sumieniem mo?emy poleci? firm? EcoClarity jako solidnego i rzetelnego partnera.

Anna Olejnik
Intermarche Manager